Leasing bez BIK

Dla wielu firm kredyty i leasingi to powszechny sposób finansowania inwestycji. Niestety, jeśli ich historia kredytowa nie jest korzystna, bank prawdopodobnie odmówi im udzielenia kolejnej pożyczki. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się leasing bez BIK. Coraz więcej firm pożyczkowych ma w swojej ofercie tego typu usługę. Co więcej, zwykle mają one dość łagodne kryteria weryfikacji wniosków. Nie sprawdzają historii w BIK, nie wymagają przedkładania zaświadczeń z Urzędu Skarbowego ani Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą do przyznania leasingu jest złożenie wniosku, do którego dołącza się wypis z KRS oraz kserokopię dowodu osobistego właściciela firmy. Wniosek jest następnie weryfikowany. Zazwyczaj nie trwa to dłużej niż 48 godzin. Zdecydowana większość wniosków jest rozpatrywana pozytywnie. Po zaakceptowaniu naszego podania, podpisujemy umowę leasingową i już możemy odebrać sprzęt, który chcemy wziąć w leasing. Jego właścicielem pozostaje firma pożyczkowa, jednak nasze przedsiębiorstwo może go użytkować. Zazwyczaj przysługuje mu również prawo pierwokupu sprzętu po upływie okresu leasingu. Leasing bez BIK to dla wielu firm jedyna szansa na rozwój i poprawę ich sytuacji finansowej.

Dodaj komentarz